Könyvek
- szövetszerkezetes épületek
Írások
Rajzok
Szabadalmak

Tanítványok
Szövényi István
Párkányi Mihály
nyomtatóbarát verzió | csak a szövegJovánovics György Szobrász műterem építése tetőtérben szövetszerkezettel
   

 
Műleírás
a Magyar Nemzeti Múzeum rekonstrukciója keretében történő tetőtérbeépítés módositott építési engedélyezési tervéhezElőzmények:

A Központi Múzeum Igazgatóság 1990. június hónapban pályázatot irt ki a Magyar Nemzeti Múzeum keleti szárnyában tervezett tetőtérbeépítés tartószerkezeinek megvalósítására a KÖZTI által 1987-ben készitett és engedélyezett acélszerkezetű megoldással.
A pályázatot az Architekton Kft nyerte gipszzsaluzatban dermesztett vékonykeresztmetszetű vasbeton "gipszbeton" szerkezetek alkalmazásával. A javasolt szerkezet , amellett hogy az acélszerkezetekkel azonos többletsúly bevitelét jelenti az épületbe, építészeti, építéstechnológiai és készültségi fokban kifejezett előnyöket jelent az eredeti megoldáshoz viszonyitva.

E szerkezetetek alkalmazásával megvalósithatók a magas tűzállósági követelményeket kielégítő, nagy teherbirású (10 KN/ m2), nagyfesztávú ( 10m ) teherhordó szerkezetek olymódon, hogy az alatta lévő szinteken folyó múzeumi munka zavartalan legyen.

Az építészeti formálás szabadsága lehetővé teszi a beépíthető tér jobb kihasználhatóságát.
A tartószerkezet felületszerkezeti jellegéből következően külön burkolatot, álmennyezetet nem igényel - a készítésénél alkalmazott bennmaradó gipszzsaluzat kész felületet biztosit.

A tervezett szerkezeti megoldás megfelelőségének igazolására 2 db a beépítendővel azonos szerkezetű és fesztávú tartó próbaterhelését az ÉMI elvégezte és a szerkezetet beépítésre alkalmasnak találta.


A "Gipszbeton" szerkezetek általános leírása

A "gipszbeton" szerkezetek bennmaradó gipszzsaluzatban dermesztett vékonykeresztmetszetű, vasalt betonszerkezetek, melyeknél a betonkeresztmetszetek pontos méretét, a zsaluelemek helybentartását, valamint a vasalás pontos helyét beépített távtartó betétek biztosítják. Az előregyártott szimpla és dupla (1 cm falvastagságú) gipsz zsaluzóelemeket a távtartó betétekbe fűzött illetve pattintott, a szerkezet vasalását képező acélbetétekkel építjük össze a kívánt formájú felületszerkezetté és folyékony konzisztenciájú betonnal öntjük ki.

A nedvszívó gipszzsaluzat a híg beton nyomását a kötéshez felesleges víz gyors elvszívásával megszünteti, a betont tömöríti, majd a földnedves állapotú anyagot automatikusan utókezeli. Függ. szerkezetek 2,5 cm teherhordó vasalt beton lemezzel kétoldalt 1,2 cm vtg gipsz zsaluelemek között készülnek 5 cm összvastagságbán - a vizszintes szerkezetek 2,5 cm vasalt teherhordó beton lemezzel és egyoldali 1,2 cm vastag gipsz zsalulemezen készülnek 4 cm összvastagságban. Az előregyártott 60x60 cm méretű zsaluzóelemek a sik két irányában összeépíthetők, a felületekre "merőleges" irányú csatlakozásoknál vasalt betonkeresztmetszet folyamatossága érdekében az elemeken perforációk, rések készülnek.


A beépítésnél alkalmazott gipszbeton szerkezetek fajtái
1. Nagyfesztávú sáv


a/ Raktárfödém

Egymás mellé sorolt 60x60 cm keresztmetszetű csőtartókból készül, 10 m fesztávra. Együttdolgozásukat a 240 cm-ként átfutó diafragmák biztosítják. Felfekvésüket a főfalakra 30x20 cm vasalt betonkoszorú közvetítésével történik. A födém 10 KN/m2 hasznos teherrel terhelhető, valamint hordja a megmaradó fafödém terhét.

A megmaradó fafödémet a feltöltés eltávolítása után a faanyagvédelmi szakvéleményben foglaltak szerint kell kezelni, illetve a sérült szerkezeti elemeket cserélni, illetve megerősíteni. Az új gipszbeton födém és a régi fafödém között 5-10 cm kiszellőztetett légrést biztosítunk. A fafödém mestergerendáit a meglévő függesztő acélokkal kötjük fel - a födémgerendákat biztonsági okokból, valamint a mestergerendák és a régi függesztési csomópontok feltárhatatlansága miatt egyenként kötjük fel a csőtartók diafragmáinak vonalán U 160 acél szelvény közvetítésével. A beépülő acélszerkezetek Katepox korrózióvédő mázolást kapnak. A fafödém felkötési sávjában futó csőtartók vasalását a plusz tehernek megfelelően megerősítjük.

b/ Tetőfödém

A megmaradó tetőszerkezet 3,60 m-ként lévő főállását 60x60 cm szelvényű csőtartóból készülő iker keretállás fogja közre. A keretállások között felülbordás gipszbeton födém készül, ~1,8 m fesztávra nagy belmagasságú területeken járható álmennyezetként, a kis belmagasságú területeken a 2 m feletti belmagasságú térrészen szellőző-gépház telepítésére alkalmas födémterhelésre, úsztatott járólemezzel.
A bordák tengelytávolsága 60 cm, magassága 20 cm.
A megmaradó fa tetőszerkezet a derékszelemenek vonalában a gipszbeton ikerkeretekre támaszkodik. Az alsó függesztőmű elbontása a gipszbeton tetőfödém elkészülte után történik.

2/ Kis fesztávú sáv


a/ Raktárfödém

Dobozszerkezetű gipszbeton födém 28 cm szerkezeti magassággal 60 cm-ként futó 20 cm magas előregyártott gerincekkel egybeépített alsó felső monolit lemezzel 10 KN/m2 teherbírásra, 4,20 m fesztávra. A födém üregeiben 10 cm Therwoolin hangszigetelés helyezendő el a felső lemez betonozása előtt. A dobozszerkezetű födémen úsztatott gipszbeton lemez készül a padlóburkolat alá 4 cm vtg. lépésálló Therwoolin úsztatóréteg alkalmazásával.
Jelenleg meglévő fafödém a faanyagvédelmi szakvélemény alapján elbontásra kerül. A gipszbeton födém felfekvési vonalán 25 cm széles vasbeton koszorú készül.

b/ Tetőfödém

Felülbordás gipszbeton födém: 24 cm szerkezeti magassággal, 60 cm-ként futó 20 cm magas előregyártott gerincekkel egybeépített alsó monolit lemezzel, 4,20 m fesztávra. A felhajtott megmaradó fa tetőszerkezet a födémre támaszkodik a diafragmák vonalán.

c/ Falszerkezet (teherhordó)

Rejtett-bordás gipszbeton fal 250 cm emeltmagasságra60 cm bordatengelytávval 20 cm bordamélységgel. A bordás fal tetején 30/25 gipszbeton csőtartó (koszorú) fut végig a födémmel monolitikusan egybeépülve, a 4,20 -es tetőfödém terhét hordja.

d/ Falszerkezet (térelhatároló)

A beépítés tűzfalakkal határolt végein rejtett bordás gipszbeton falak épülnek a tűzfal bordázatának megfelelő bordakiosztással 60-180cm tengelytávra 10-30 cm bordamélységgel.


Felelős tervező:

Szövényi István

Munkatársak:

Czoch Andrea
Albert Tamás
Ónodi Szabó Lajos


Statikus terv:

Dr. Kászonyi Gábor