Indukcióház
Általános leírás
V1 Akvárium
V2 5 Kiló Pixel
V3 Peca
Résztvevők
Flash filmek
nyomtatóbarát verzió | csak a szöveg
 

Aether Indukció Ház

kísérleti építészet, hibrid építmények és interaktív terek az anyag és média határmezsgyéjén

A részletes projekt weboldal címe:
www.aether.hu/inductionhouse
Az Aether Indukció Ház három építészeti prototípust összefogó projekt. Mediatív terek, létformák, térfogalmak körül. A pusztán vizuálisan érzékelt digitális környezet fizikaivá, taktilissá tételére, építészeti értelmezésére, tektonikus átfordítására koncentrálva.

A számítógép eszközből asszisztenssé lépett elő, amely nemcsak segíti, hanem sajátos hátassal van az építészeti tervezésre, a designra.

Mik ennek az együttműködésnek a perspektívái, korlátai?
Automatizált építészet, a számítógép kínálta könnyű rutinmegoldások elszaporodása? Az építész személyének háttérbe szorulása, tervező algoritmusok, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek kreatív megoldásokat felmutatni?

Az itt bemutatott három megépült prototípus, kísérleti építészeti projektek, ezeken a kérdéseken alapuló diskurzus részét képezik. Metaforikus épített szerkezetek, amelyek a design különböző aspektusait hozzák egy tető alá. Hibrid építmények, építészeti modellek, szerkezetek, mérnöki tervezés, elektronika, médiadesign együttműködésének eredményei.

Az építészet és média határvonalán megpróbálunk új viszonyról, kölcsönhatásról beszélni design és technológia között. A technológia szerepe és hatása egy új, mélyebb viszonyt tár fel a tervezés és a tervezésre használt eszközök között, Vilém Flussert idézve: Az automatikus rendszereket az automatizálás ellen használjuk fel.

Ezen új minőségek kutatása során a közvetlen tapasztalat stratégiáját követjük. Ez 1 az 1-es méretaranyú szerkezetek tervezését és megvalósítását jelenti. Még ha az installációépítésnek meg is vannak a fizikai keretei, maga az élmény valóssá válik.

A fizikai szerkezet matematikai logika szerint épül fel. Generált forma. Működnie kell mérnöki konstrukcióként és keretként, ami befogadja a vetített médiát, interakciót. A fizikai szerkezet feloldódik a vetített, interaktív médiában, a média valóssá és térbelivé válik. Új minőséget hozva létre, amely sem a fizikai szerkezetnek, sem a vetített médiának nem sajátja; a kettő szimbiózisának az eredménye.

Az interakció szimbolikus, nem "működik", nem továbbít információt, de átformálja egy fizikai objektumról alkotott képünket.

Munkamódszerünk a rendszerelméletű gondolkodás teóriainak hatása alatt formálódik. Számos konceptuális modell és konstrukció készül előre tisztázatlan hierarchia szerint, amelyek kölcsönösen hatással vannak egymásra. A gondolati háttér az építési folyamattal szoros viszonyban formálódik és fejlődik.